Samfunnsansvar

TESS har gjennom et eget dokument ”Etiske retningslinjer” beskrevet hvordan vi skal opptre i forhold til omverdenen, kunder, leverandører og egne ansatte.

TESS ønsker å jobbe sammen med leverandører for å sikre at våre produkter produseres under gode etiske forhold. TESS ønsker å være en aktiv bidragsyter for etiske leverandørkjeder og kartlegger risiko og våre leverandørers standpunkt og søker kontinuerlige forbedringer.

Gjennom kontinuerlig vekst skal TESS sikre og utvikle gode arbeidsplasser i de nærmiljøene TESS er etablert. Forholdene skal være slik at de lokale myndigheter, naboer og offentlige etater setter pris på vår tilstedeværelse. Vi prioriterer lokalmiljøet ved ansettelser og innkjøp.

TESS skal opptre særlig forsiktig i forbindelse med situasjoner hvor det kan være interessekonflikt. Vi skal opptre som våre kunders forlengede arm inn i produsent/leverandørmarkedet med tanke på etiske verdier, HMS krav og normer.