Helse, miljø og sikkerhet

TESS har satt arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i system.

Det er etablert et felles HMS-system for hele TESS. TESS as, TESS Logistikk, TESS Subsea as og TESS Vest as er ISO 14001:2015 sertifisert av DNV-GL. Gjennom et aktivt HMS-system ønsker TESS å skape vekst og varige verdier, samt bidra med gode relasjoner til sine medarbeidere og samfunnet rundt seg.

Null-skade filosofien gjelder for alle TESS´ aktiviteter. Vi vil derfor i vårt daglige arbeid tilstrebe å hindre enhver form for ulykke og helseskade, samt skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skjer gjennom et HMS-system hvor helse og sikkerhet planlegges på lik linje med service, teknikk og økonomi.

HMS-politikk

TESS skal gjennom gode relasjoner til sine medarbeidere, kunder, leverandører og samfunnet rundt seg, skape vekst og varige verdier.

Mennesket er TESS’ viktigste ressurs. TESS skal være en sikker arbeidsplass, hvor medarbeiderne med forventning ser fram til å komme på jobben for å arbeide. Herunder skal vi forebygge risikoen for skader og sykdom gjennom en aktiv bruk av risikovurderinger i alle prosesser. Det skal jobbes aktivt med å frembringe god helse på alle nivåer i organisasjonen.

TESS skal arbeide kontinuerlig med å bedre det ytre miljøet, gjennom blant annet å redusere restavfallsmengden til et minimum. Vi skal fokusere på våre miljøaspekter, bidra til å redusere miljøbelastninger og klimautslipp.

Alle medarbeidere skal være delaktige i vårt helse- miljø- og sikkerhetsarbeid, og ta ansvar for å sikre at det oppnås kontinuerlige og målbare forbedringer.

FNs bærekraftmål skal være veiledende for våre beslutninger.

TESS skal tilfredsstille kravene i ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018 samt alle relevante lover, forskrifter og andre HMS krav gitt TESS i kontraktsform.