Allianser

EDiS (European Distributors of Industrial Supplies)

En organisasjon som samarbeider om undersøkelse, kjøp og distribusjon av tekniske produkter. Medlemmene deler i tillegg kunnskap og erfaring.

NAHAD (The Association for Hose and Accessories Distribution)

NAHADs medlemmer inkluderer internasjonale selskaper som distribuerer og/eller produserer alle slags typer slanger og tilhørende slangetilbehør. Målet er å promotere profesjonalisme og integritet i bransjen gjennom å være et medium for kommunikasjon, utdannelse og trening, slik at man optimaliserer kvalitet og øker lønnsomheten.

ISA (Industrial Supply Association)

Verdens ledende handelsorganisasjon i forbindelse med distribusjonskanaler for DVH-produkter. Målet er å øke salget, redusere utgiftene og bedre lønnsomheten til medlemsbedriftene.

Tradebroker

Norges ledende innkjøpsorganisasjon i mer enn 40 år. Tradebroker er en non-profit og medlemsbasert innkjøpsorganisasjon for store bedrifter. Innkjøp gjelder ikke-strategiske vare- og tjenesteområder.

INTSOK (Norwegian Oil and Gas Partners)

Nettverksbasert organisasjon som jobber med bedrifter i olje- og gass sektoren med mål om å ekspandere forretningsaktivitetene i det internasjonale olje- og gassmarkedet på bakgrunn av ledende erfaring, teknologi og ekspertise.

Energy Valley

Energy Valley er en teknologiklynge innen energi i området mellom Notodden og Oslo. Fra starten het nettverket Subsea Valley og TESS er medlem nr. 1.

 

NOSCA (Norwegian Oil Spill Control Association)

Organisasjon som omfatter både private aktører og offentlige institusjoner innen oljebransjen. Med nesten 30 aktive medlemmer har NOSCA oppnådd internasjonal respekt gjennom å være en sterk aktør innen forskning og utvikling, oljesøl forhindring og respons. NOSCA er en av tre organisasjoner som opprettet INTERSPILL i Europa i tillegg til å bidra med suksessene IOSCE i USA og SPILLCON i Australia.