Loading image...

Dette er TESS

TESS er et lokaleid og langsiktig eierskap med landsdekkende teknisk faghandel og leverandør av tjenester og produkter til drift og vedlikehold. Kjerneproduktene er slanger og slangearmatur til alle formål, med tilhørende tjenester. Hovedmarkedet er industrikunder on- og offshore i Norge og i utlandet.

TESS er eid av Stiftelsen Erik Jølberg. Gründer og eier Erik Jølberg overførte sitt eierskap til stiftelsen ved årsskiftet 2019. Stiftelsens formål er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap av TESS og å dele ut midler til allmennyttige formål i Lierområdet. De øvrige TESSfirmaene er organisert som et konsern og består blant annet av TESS as, TESS Sør as, TESS Øst as, TESS Vest as, TESS Nord as, TESS Trøndelag og TESS Subsea as.

I tillegg er TESS en ledende leverandør av sveisemaskiner og sveisemateriell, rengjøringsmaskiner, personlige verneprodukter, verktøy, rekvisita etc. TESS har et stort tjenestetilbud lokalt og en egen teknisk divisjon sentralt. I sistnevnte skjer blant annet produksjon av spesialslanger og produksjon av en rekke ferdigprodukter innen hydraulikk og subsea.

Produktene våre distribueres gjennom rundt 140 egeneide og deleide servicesentre spredt over hele landet. Alle har lokalt tilpassede tjenester og varelagre. TESS hovedkontor er i Lier kommune utenfor Drammen. Vår utenlandsaktivitet koordineres av TESS International og omfatter blant annet virksomhetene i Danmark, Skottland, Spania, USA, Brasil og Singapore.

TESS as administrerer og koordinerer innkjøp, import og støttefunksjoner for TESS-firmaene i Norge og i utlandet. Dette omfatter sentral ledelse og sekretariat, samt funksjonene HR, TESS Academy, IKT, marked, kommunikasjon, HMS-KS og økonomi. I tillegg ivaretar TESS as spisskompetanse innen stål- og hydraulikkslanger, subsea og integrerte forsyningsløsninger.

TESS ble grunnlagt i 1968 av gründerne Erik Jølberg og Olav Nygaard og har om lag 1200 ansatte og en omsetning på ca 3,1 milliarder kroner i 2018.